Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1233-08/01/2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης/Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, πληρωμές που έχουν πραγματοποιήσει οι Δικαιούχοι έως 31.12.2018 και δεν κατέστη δυνατό να συμπεριληφθούν σε αιτήματα πληρωμής προς την ΕΕ εντός του έτους 2018, μπορούν να ληφθούν υπόψη για την Ετήσια Έκθεση και τους δείκτες απορρόφησης έτους 2018, εφόσον υποβληθούν στο ΟΠΣ και οριστικοποιηθούν από τη Διαχειριστική Αρχή έως 31.01.2019.

Ως εκ τούτου, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ οι Δικαιούχοι Πράξεων του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ που έχουν δαπάνες τροφίμων και ΒΥΣ πληρωμένες έως 31.12.2018, να υποβάλλουν Δελτία Δήλωσης Δαπανών στο ΟΠΣ έως το αργότερο την Κυριακή 20.01.2019.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors