Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 65471/21.06.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ 093/8, των έργων των Αποκεντρωμένων Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Η αρχική κατανομή αφορά σε ποσοστό 10% επί συνόλου εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θα κατανεμηθούν και άλλα ποσά, έως του ποσοστού 30% της προκαταβολής που προβλέπεται στο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,

Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).

Τις επόμενες μέρες, και εφόσον ολοκληρωθεί και η διαδικασία ορισμού Διαχειριστών Έργου (Υπολόγων) από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα επανέλθουμε με οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε, προκειμένου να μπορείτε να κάνετε χρήση του κατανεμημένου προϋπολογισμού.

Κατεβάστε την απόφαση εδώ.

 

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors