Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Παρακαλούνται οι Επικεφαλής Εταίροι των Κοινωνικών Συμπράξεων που ολοκληρώνουν τη διενέργεια των διαγωνισμών αποκεντρωμένων προμηθειών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής να αποστέλλουν στη Διαχειριστική Αρχή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   (υπόψη Μονάδας Β’ e.fotopoulou@eiead.gr) τα εξής:
Α) Ενημέρωση σχετικά με τη μεθοδολογία διανομής των αποκεντρωμένων προμηθειών (π.χ είδη προϊόντων, ποσότητες ανά ωφελούμενη μονάδα, πλήθος διανομών, τρόπος ενημέρωσης ωφελουμένων κτλ)
Β) Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα διανομής αποκεντρωμένων προμηθειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ, σελ. 20: «Το πρώτο εικοσαήμερο κάθε μήνα ο Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου αποστέλλει στη Διαχειριστική Αρχή μηνιαίο πρόγραμμα διανομής ανά σημείο διανομής, για τον μήνα που ακολουθεί. Σε κάθε περίπτωση, γνωστοποιείται έγκαιρα στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε αλλαγή στο μηνιαίο πρόγραμμα διανομής.»

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors