Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι που έχουν εκκρεμότητες ως προς την ενημέρωση του λογισμικού παρακολούθησης αποθεμάτων αποθήκης να αναρτήσουν όλα τα απαιτούμενα συνημμένα έγγραφα που προβλέπονται στον επικαιροποιημένο Οδηγό Εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ και πιστοποιούν τις κινήσεις εισαγωγών και εξαγωγών, έως το αργότερο 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors