Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 03/11/2015 έως και 09/11/2015, θα πρέπει να ορίσετε άτομο/α υποβολής Δελτίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)

  • Οδηγίες εγγραφής χρήστη Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 εδώ.
  • Αίτηση Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου εδώ.

Προσοχή:

Επειδή το σύστημα θα σας ζητήσει να ορίσετε το όνομα του ατόμου που θα υποβάλλει την Αίτηση Χρηματοδότησης, πρέπει να δηλώσετε τον Nόμιμο Eκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο άτομο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.

Ενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη μπορεί να γίνει μόνο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1.  Έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά Αίτηση Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη.
  2.  Έχει παραληφθεί από την Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ το υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας Αίτησης Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη.

Αποστολή Αιτήσεων Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου στη διεύθυνση:

ΕΙΕΑΔ
Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ
Μονάδα Δ’
Κωστή Παλαμά 6-8
11141 Αθήνα
3ος όροφος
Υπόψη : κα Τιτοπούλου Γεωργία

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors