Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη ΔΑ σχετικά με την αναβολή/ακύρωση διανομών προϊόντων ΤΕΒΑ λόγω κορωνοϊού, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Η Κοινωνική Σύμπραξη έχει την αποκλειστική ευθύνη για να ορίσει ή να αναβάλει/ακυρώσει διανομές στο πεδίο ευθύνης της,  κρίνοντας ανάλογα με τις συνθήκες  και τα δεδομένα που έχει κάθε φορά στην διάθεση της.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της ΚΣ για αναβολή ή ακύρωση διανομής δεν αλλάζει τους κανόνες του Οδηγού Εφαρμογής ως προς την διάθεση των προϊόντων ΤΕΒΑ αποκλειστικά στους Ωφελούμενους του προγράμματος.

Κατά συνέπεια,  σε περίπτωση που η ΚΣ προβεί  σε αναβολή/ακύρωση διανομής,  δεν θα θεωρείται αυτονόητα αποδεκτή, τυχόν προώθηση των προϊόντων της αναβληθείσας/ακυρωθείσας διανομής σε συσσίτια, καθώς πρόκειται για ενέργεια μη συμβατή με τον Οδηγό Εφαρμογής.

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors