Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Σχετικά με τον ορισμό των Επιτροπών Παραλαβής, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Ο ορισμός και η συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής διέπεται από την εθνική νομοθεσία περί προμηθειών δημοσίου.
  2. Οι Επιτοπές ορίζονται από τον Επικεφαλής Εταίρο ή/και οποιονδήποτε άλλο Εταίρο – φορέα του δημοσίου, που συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη.
  3. Ο φορέας που ορίζει Επιτροπή, την συγκροτεί μόνο από δικούς του υπαλλήλους.
  4. Το αρμόδιο όργανο για τον ορισμό και τη συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής είναι αυτό που προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία περί προμηθειών που διέπει τον φορέα που ορίζει την Επιτροπή.
  5. Τα ΚΕΠ δεν δύνανται να υποδέχονται αιτήσεις ωφελουμένων.
Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors