Σας ενημερώνουμε ότι από 1/6/2017, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που πρόκειται να δημοσιευθεί άμεσα στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως, καταργούνται οι υφιστάμενες λίστες ωφελούμενων του ΤΕΒΑ, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του προγράμματος με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
Θα δημιουργηθούν νέες λίστες στις οποίες θα περιλαμβάνονται όσοι δηλώσουν στην υπάρχουσα πλατφόρμα του ΚΕΑ την πρόθεσή τους να είναι και ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ καθώς και από ποιόν εταίρο επιθυμούν να εξυπηρετούνται.
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενημερωθούν τόσο οι Δήμοι όσο και οι δυνητικά ωφελούμενοι για την διαδικασία ένταξης.
Δεδομένης της νέας διαδικασίας θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι δεν θα είναι δυνατόν να γίνουν διανομές στο διάστημα 1-20 Ιουνίου.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors