Λόγω έλλειψης στα μωρομάντηλα, παρακαλούνται οι Κοινωνικές Συμπράξεις που δεν έχουν ακόμα προβεί σε διανομή του εν λόγω είδους να διανείμουν μόνο ένα τεμάχιο ανά αίτηση.

Επιπλέον, παρακαλούνται όλες οι Κοινωνικές Συμπράξεις να αποστείλουν το συντομότερο στη Διαχειριστική Αρχή (e.ksiksi@eiead.gr) το απολογιστικό excel παραλαβής/διανομής/αποθεμάτων, ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα αποθέματα μωρομάντηλων που δεν διανεμήθηκαν.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors