Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ότι προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο Λογαριασμός τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:

  1. Απόφαση του Νομίμου εκπροσώπου του Δικαιούχου περί ορισμού φυσικού προσώπου, ως Διαχειριστή Λογαριασμού.
  2. Επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να υπογραφούν τα έντυπα α) Δήλωση Ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού και β) Υπεύθυνη Δήλωση – Απόδειξη παραλαβής συσκευής παραγωγής κωδικών μιας χρήσης (token).
  3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή του ΠΣΥΠΟΔΕ απαιτείται αρχική εγγραφή και παραλαβή κωδικών πρόσβασης έπειτα από επικοινωνία με τον κύριο Γεωργιόπουλο Άρη, τηλ. 210-5281255.

Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι εντός των ημερών θα σας αποσταλεί μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών η υπ’ αριθμ.πρωτ. 25046/5512/24.06.2016 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί Ορισμού Διαχειριστών Έργων, η οποία αφορά στον ορισμό Διαχειριστών για τα έργα της ΣΑΕ 093/8 με τίτλο  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

 

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors