Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Εν όψει επικείμενων διοικητικών και επιτοπίων επαληθεύσεων, καθώς και της έναρξης λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης αποθεμάτων αποθήκης, καλούνται οι Δικαιούχοι/Επικεφαλής Εταίροι των Κοινωνικών Συμπράξεων να αποστείλουν στη Διαχειριστική Αρχή το αργότερο έως την Παρασκευή 07.10.2016 πλήρη απολογισμό αποθεμάτων αποθήκης, σύμφωνα με το τυποποιημένο excel που διανέμεται από τη Μονάδα Δ’ – κα Ξυξή.
Τα απολογιστικά excel θα αποσταλούν στην κα Ξυξή – Μονάδα Δ’ (e.ksiksi@eiead.gr, 210 – 2120728).
Επισημαίνεται ότι ο απολογισμός θα αφορά στα προϊόντα που διακινήθηκαν από όλη την Κοινωνική Σύμπραξη συγκεντρωτικά, δηλαδή τόσο από τον Δικαιούχο όσο και από όλους τους Εταίρους.
Η απεικόνιση θα γίνεται σε ένα ΚΟΙΝΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ excel, που θα απεικονίζει ( ανά ημερομηνία παραλαβής προϊόντων από τις Κοινωνικές Συμπράξεις και με βάση τα πρωτόκολλα παραλαβής που έχουν σταλεί στη Διαχειριστική Αρχή)  τη διακίνηση εν είδει κεντρικής αποθήκης.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors