Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I), το οποίο έχει εγκριθεί την 15η Δεκεμβρίου 2014 και θα υλοποιηθεί στο σύνολο της χώρας.

Η περίοδος εφαρμογής του Προγράμματος διαρκεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι θα επιλεγούν σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / ΤΕΒΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors