Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, κατόπιν κοινοτικής οδηγίας, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση που αφορά στην ενδιάμεση αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΤΕΒΑ/FEAD. Η διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται με το ΤΕΒΑ/FEAD, καθώς και στο ευρύ κοινό.
Παρακάτω θα βρείτε το σύνδεσμο για τα έγγραφα διαβούλευσης, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors