Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Παρακαλούνται οι Επικεφαλής των Κοινωνικών Συμπράξεων να αποστείλουν με e-mail στη Διαχειριστική Αρχή ΤΕΒΑ (υπόψη κ. Τιτοπούλου – g.titopoulou@eiead.gr, τηλ.2102120743) το αργότερο έως την Δευτέρα 29η Ιουνίου 2015 τα ονόματα των εργαζομένων, οι οποίοι θα αναλάβουν να εγγράψουν στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε τους ωφελούμενους, σύμφωνα με την Πρόσκληση.

Πρόκειται για απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να πιστοποιηθούν για την εισαγωγή στοιχείων και να λάβουν κωδικό εισόδου. Οι εν λόγω χρήστες πρέπει να είναι εργαζόμενοι στον Δικαιούχο ή στους Εταίρους.

Τα στοιχεία που θα μας στείλετε σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα είναι :

 • Επώνυμο” . Το Επώνυμο του προς πιστοποίηση Χρήστη.
 • Ονομα“. Το Όνομα του προς πιστοποίηση Χρήστη.
 • Ον.Πατρός“. Το όνομα Πατρός του Χρήστη.
 • Τηλέφωνο“. Τηλέφωνο επικοινωνίας του Χρήστη.
 • E-Mail“. Ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη, για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών.
 • Σύμπραξη“. Θα αναφέρεται η Ονομασία της Σύμπραξης.
 • Κωδικός Σύμπραξης“. Θα είναι ένας αριθμός, που θα αντιστοιχεί στον Κωδικό της Σύμπραξης, σύμφωνα με το συνημμένο excel, όπως αυτές μας εδόθησαν στις 8/6/2015 από τον Υπουργείο και αναφέρεται στο συνημμένο αρχείο excel.
 • Κωδικός Δήμου“. Θα είναι ένας αριθμός, που θα αντιστοιχεί στον Κωδικό του Δήμου σύμφωνα με το συνημμένο excel.
 • Κατηγορία Εταίρου“. Θα αναφέρεται, εάν είναι Δήμος ή άλλη Υπηρεσία, όπως ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Καταναλωτική Οργάνωση, ΜΚΟ κλπ.
 • Εταίρος / Δήμος“. Ονομασία του Δήμου ή άλλης Υπηρεσίας.
 • Κωδικός Εταίρου/Δήμου“. Θα είναι ένας αριθμός, που θα αντιστοιχεί στον Κωδικό του Δήμου, οι οποίοι εδόθησαν στις 8/6/2015. Η Κωδικοί των Δήμων παρήχθησαν. Εάν κάποιος Εταίρος δεν συγκαταλέγεται στους Δήμους της λίστας, μπορεί να αναφερθεί μόνον η Ονομασία του.

Τα στοιχεία να είναι με κεφαλαία γράμματα.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο με την ονομασία «Κωδικοί Συμπράξεων» θα βρείτε τους Κωδικούς των Συμπράξεων και των Δήμων.

Για το υπόδειγμα πατήστε εδώ και για τους Κωδικούς Συμπράξεων εδώ.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors