Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι όταν προκύπτουν αδιάθετα προϊόντα πρέπει να γίνονται αναδιανομές σε ωφελούμενους ΤΕΒΑ. Η ομάδα ωφελουμένων στους οποίους θα γίνεται αναδιανομή (π.χ τρίτεκνοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κτλ.) θα προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των αδιάθετων προϊόντων.
Όταν εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες αναδιανομής και παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόμα αδιάθετα τρόφιμα, αυτά θα προωθούνται αποκλειστικά και μόνο σε συσσίτια.
 Τα αδιάθετα προϊόντα ΒΥΣ δεν θα προωθούνται σε δομές. Θα προωθούνται μόνο σε ωφελούμενους ΤΕΒΑ μέσω αναδιανομών.
Προσοχή: δεν θα δίνονται προϊόντα σε Κοινωνικά Παντοπωλεία.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors