Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης 2018

Το κείμενο είναι αναδημοσίευση από τον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8076&furtherPubs=yes)

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors