Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

ΚαταλογοςΕνταγμενωνΠραξεωνΕΠ-ΕΒΥΣ_ΤΕΒΑ_Απρ2023

ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2015-2016_τροπ10_ΠαρατασηΦΑ_Απρ2023_Ε73746Μ9ΗΓ-ΖΞΒ ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_Τροπ5_ΠαρατασηΦΑ_Απρ2023_ΩΝΥΦ46Μ9ΗΓ-Λ59  

ΑποφασηΕνταξηςΤροπ_Οικ-ΦΑ_ΔημοςΦυλης_2Μαρτ2023_Ρ7ΨΧ46Μ9ΗΓ-ΘΤΣ

ΚαταλογοςΕνταγμενωνΠραξεωνΕΠ-ΕΒΥΣ_ΤΕΒΑ_Δεκ2022

ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_ΤροπΑυξ_2η Υπερδ_παρατασηΦΑ_Δεκ2022_Ψ1ΗΛ46Μ9ΗΓ-ΓΧ3

Επικαιροποιώντας τις ενημερώσεις σχετικά με τη λήξη των Πράξεων, σας γνωστοποιούμε τα κατωτέρω: Μετά την  παράταση φυσικού αντικειμένου των Πράξεων (βλ. ανακοίνωση 06.10.2022) το φυσικό αντικείμενο λήγει στις 30.06.2023. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την εν λόγω ημερομηνία θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβάσεις, να έχουν ολοκληρωθεί οι διανομές και οι προωθήσεις προϊόντων σε…

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ης ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΕΒΑ

Σελίδα 2 από 35 1 2 3 4 35

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors