Ενημερώνουμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις ότι στις 10 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ενημερωτικό σεμινάριο για θέματα καταχωρήσεων στο ΟΠΣ
Την ίδια μέρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί, προγραμματίζεται συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων για τη σύσταση Δικτύου, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 25 του Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) ΦΕΚ 770/ τ. Β /30.4.2015
Έως το τέλος Φεβρουαρίου θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://teba.opeka.gr το πρόγραμμα, ο χώρος διεξαγωγής καθώς και η αίτηση συμμετοχής.

Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors