Προκειμένου να υπάρξει προετοιμασία και ολοκληρωμένη συζήτηση στα προγραμματιζόμενα για τον μήνα Σεπτέμβριο Τεχνικά Σεμινάρια, σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου τα ερωτήματα που έχετε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.titopoulou@eiead.gr (Γ.Τιτοπούλου) και i.papagianni@eiead.gr (Ι.Παπαγιάννη)

Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors