Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι που προβαίνουν σε προκήρυξη προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, στο πλαίσιο των Αποκεντρωμένων Προμηθειών, να αποστέλλουν στη Διαχειριστική Αρχή (e.mail: e.fotopoulou@eiead.gr):

  • Ως προς τους ανοιχτούς και διεθνείς διαγωνισμούς τον Αριθμό-Α/Α Συστήματος του συστήματος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.
  • Ως προς τους πρόχειρους διαγωνισμούς, ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι στη Διαχειριστική Αρχή αποστέλλονται για παροχή σύμφωνης γνώμης μόνο ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Διακηρύξεων.

Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors