Are you a beneficiery or loooking to learn more about the programme? Learn more

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους των Πράξεων των Αποκεντρωμένων Προμηθειών ότι εφεξής θα υποβάλλουν στη  Διαχειριστική Αρχή, μέσω ΟΠΣ, το «Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης».
Το αρχικό Δελτίο θα πρέπει να υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή από 15 έως 30 Νοεμβρίου 2017.
Για τη συμπλήρωση του Δελτίου, παρακαλώ ανατρέξτε στον αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Οδηγό του ΟΠΣ. Για να δείτε τον Εκπαιδευτικό Οδηγό, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Πέραν από τις πληροφορίες που θα βρείτε στον Εκπαιδευτικό Οδηγό, παρακαλώ λάβετε υπόψη και τα κατωτέρω:

  • Θα υποβάλλεται ένα Δελτίο για όλα τα Υποέργα της Πράξης. Η καταγραφή στο ίδιο Δελτίο ανά Υποέργο θα γίνεται με πολλαπλή χρήση της επιλογής «Προσθήκη Ενέργειας», που βρίσκεται στο Τμήμα Β «Β. Παρακολούθηση Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων».
  • Στο αρχικό Δελτίο που θα υποβληθεί θα καταγραφεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ενέργεια κατά τον χρόνο υποβολής του Δελτίου. Στη φάση αυτή δεν απαιτείται να αναφερθούν στάδια εξέλιξης, με την επιλογή «Προσθήκη Σταδίου», που βρίσκεται στο Τμήμα Β «Β. Παρακολούθηση Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων».
  • Κάθε φορά που μία ενέργεια αλλάζει φάση ή μεταβάλλεται η «Εκτιμώμενη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης», θα υποβάλλεται νέο Δελτίο. Θα επιλέγεται η «Προσθήκη Σταδίου», που βρίσκεται στο Τμήμα Β «Β. Παρακολούθηση Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων» και θα συμπληρώνεται το αναδυόμενο παράθυρο.
  • Η ανάρτηση συνημμένων εγγράφων είναι προαιρετική. Ωστόσο, ο Δικαιούχος μπορεί να αναρτά οποιοδήποτε έγγραφο που επαληθεύει την κατάσταση της ενέργειας που δηλώνει στο Δελτίο. Ειδικά στις περιπτώσεις συμβάσεων που έχουν ήδη εκτελεστεί πλήρως και οι οποίες ολοκληρώθηκαν με διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των προϊόντων ή τη συμβατική αξία (π.χ. λόγω στρογγυλοποιήσεων, διαφορετικών τιμολογήσεων ανά μήνα, σύμφωνα με το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών αρμόδιας υπηρεσίας κ.λπ.), ο Δικαιούχος θα αναρτά επίσημο έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και τον Υπεύθυνο Υλοποίησης Έργου, στο οποίο θα αναφέρονται οι ποσότητες των ειδών και το συμβατικό τίμημα σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση, οι ποσότητες που εν τέλει παρελήφθησαν από τον προμηθευτή και το τελικό συμβατικό τίμημα μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης.
  • Από τις Κατηγορίες Ενεργειών θα επιλέγεται ΜΟΝΟ η κατηγορία ΑΝ1 «ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ». ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ της επιλογής ΑΝ2 «ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ». Η υποβολή των τευχών δημοπράτησης προς τη Διαχειριστική Αρχή για έλεγχο νομιμότητας θα καταγράφεται στην κατηγορία ΑΝ1 «ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» και θα γίνεται περιγραφή στο πεδίο «Περιγραφή Ενέργειας». Σημειωτέον ότι καμία άλλη Κατηγορία Ενέργειας από αυτές που απαριθμούνται στο Δελτίο δεν αφορά στο ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.
  • Στο πεδίο «Εκτιμώμενη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης» θα καταγράφεται πάντα η εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ανεξάρτητα με το σε ποιό στάδιο βρίσκεται η ενέργεια που καταχωρίζεται.
Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors