Are you a beneficiery or loooking to learn more about the programme? Learn more

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ26/οικ./45601/360/03.10.2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 3670) το φυσικό αντικείμενο των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», παρατείνεται έως την 31η/12/2018 και το οικονομικό αντικείμενο έως την 31η/03/2019. Το ΦΕΚ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στην κατηγορία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ». (pdf)

Περαιτέρω, εφιστούμε την προσοχή των Δικαιούχων στα εξής:

  • Επίκληση του νέου χρόνου λήξης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (31.12.2018 – 31.03.2019) θα μπορεί να γίνεται μόνο αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία τροποποίησης των Αποφάσεων Ένταξης από τη Διαχειριστική Αρχή. Μέχρι τότε, όλες οι διακηρύξεις, καθώς και οι συμβάσεις που υπογράφονται με αναδόχους προμηθευτές, θα πρέπει να αναγράφουν λήξη φυσικού αντικειμένου 31.12.2017 και λήξη οικονομικού αντικειμένου 31.03.2018.
  • Περιπτώσεις ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων, που φέρουν ημερομηνία λήξης έως 31.12.2017: σε περίπτωση που ο Δικαιούχος επιθυμεί παράταση των εν λόγω συμβάσεων, θα πρέπει, πριν την υπογραφή συμβατικού κειμένου παράτασης με τον Ανάδοχο, να υποβάλει προς τη Διαχειριστική Αρχή μέσω ΟΠΣ Αίτημα Ελέγχου Νομιμότητας (Προέγκρισης), που να αφορά σε τροποποίηση σύμβασης. Το αίτημα υποβάλλεται με τον α/α του αρχικού Αιτήματος Ελέγχου Νομιμότητας (Προέγκρισης) σύμβασης, ως νέα έκδοση (2.0). Αφού χορηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής, υπογράφεται το συμβατικό κείμενο παράτασης του χρόνου λήξης της σύμβασης και υποβάλλεται μέσω ΟΠΣ και τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου.

 

Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors