Are you a beneficiery or loooking to learn more about the programme? Learn more

Με την από 18.04.2016 ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας, ενημερώσαμε τις Κοινωνικές Συμπράξεις πως στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90/2013) προβλέπεται το εξής:
“ Άρθρο 73
Ρυθμίσεις για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων
1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 έλεγχος νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).» ”
Σε συνέχεια της από 29.09.2016 ανακοίνωσής μας, όπου παραθέσαμε νομολογία σχετικά με τον Προσυμβατικό ‘Ελεγχο Συγχρηματοδοτούμενων Συμβάσεων, σας παραθέτουμε σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.
Για να δείτε τη σχετική απόφαση, πατήστε pdf.

Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors