Are you a beneficiery or loooking to learn more about the programme? Learn more

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ «ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ)»

Σε συνέχεια της από 17.06.2020 Ανακοίνωσης περί Νέων Τεχνικών Προδιαγραφών Τροφίμων και ΒΥΣ, σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών, μας απέστειλε μικρή διόρθωση των τεχνικών προδιαγραφών  για το Νωπό Κρέας Πουλερικών (Κοτόπουλο). Πιο συγκεκριμένα, ο κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης Α, που έχει εισαχθεί εκ παραδρομής, αφαιρείται από τους όρους των προδιαγραφών, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:

«2.1.5. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία.»

και

«7.1. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:
[…]
γ) όλες οι εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις παραγωγής και τυποποίησης λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και το τεμαχιστήριο έχει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.»

Η από 17.06.2020 Ανακοίνωση επικαιροποιήθηκε ως προς το ανωτέρω προϊόν.

Για να δείτε τις διορθωμένες τεχνικές προδιαγραφές πατήστε  ΤΕΒΑ_ΤΠ_ΝΩΠΟ_ΚΡΕΑΣ_ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ_2020_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.

Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors