Are you a beneficiery or loooking to learn more about the programme? Learn more

Επί των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ στις 19/6/2020 και  προς απάντηση σε σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν από Δικαιούχους, σας παραθέτουμε  διευκρινίσεις, οι οποίες  εκπονήθηκαν σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή:

α) Οι προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές περιγράφουν τη συνήθη συσκευασία και ποσότητα ανά συσκευασία, με την οποία το κάθε είδος κυκλοφορεί στο εμπόριο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει τόσο ευρεία συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες, όσο και ενίσχυση του ανταγωνισμού. Κατ’ ακολουθίαν, οι συσκευασίες και οι ποσότητες ανά συσκευασία που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ είναι δεσμευτικές.

β) Η προσκόμιση κατά το στάδιο της τεχνικής προσφοράς όλων των απαραίτητων αδειών για τη λειτουργία μίας επιχείρησης από όλους τους συμμετέχοντες έχει ως αποτέλεσμα το αυξημένο διοικητικό βάρος και τον μεγαλύτερο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Για τον λόγο αυτό στις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων ΤΕΒΑ προτείνεται να διενεργούνται έλεγχοι στις εγκαταστάσεις μόνο του αναδόχου, ενώ από όλους τους συμμετέχοντες ζητείται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, ανάμεσα στους οποίους είναι και η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης. Εναλλακτικά, και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, θα μπορούσαν να ζητηθούν όλες οι απαραίτητες άδειες της επιχείρησης στο στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και όχι στα στάδιο υποβολής των τεχνικών προσφορών.

γ) Στην περίπτωση των νωπών κρεάτων (βόειο, χοιρινό, κρέας πουλερικών και αρνί), εκτός από τα πιστοποιητικά υγειονομικής επιθεώρησης του ζώου που ζητούνται να προσκομίσει ο ανάδοχος κατά την παραλαβή, στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται επίσης η εναλλακτική να πραγματοποιηθούν δειγματοληπτικά εργαστηριακοί έλεγχοι των παραδοθέντων προϊόντων από την Επιτροπή Παραλαβής. Στην περίπτωση που τα παραπάνω δεν είναι εφικτά, λόγω της μεγάλης ποσότητας νωπών κρεάτων προς διανομή, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει την απόφαση έγκρισης της εγκατάστασης προέλευσης του νωπού κρέατος από τον ΕΦΕΤ κατά την παραλαβή, όπου θα φαίνεται ο κωδικός έγκρισης.

δ) Στις τεχνικές προδιαγραφές για τα απορρυπαντικά ζητείται από τους συμμετέχοντες μαζί με την τεχνική τους προσφορά να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος,  τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 – R.E.A.C.H., και την κατάθεση αίτησης καταχώρησης των προσφερομένων προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ). Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε μείωση του διοικητικού βάρους και του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών. Θεωρούμε βέβαια ότι η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών από όλους τους συμμετέχοντες καλύπτει την απαίτηση της υπεύθυνης δήλωσης, θα μπορούσαν όμως να ζητούνται στο στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου και όχι στο στάδιο υποβολής της τεχνικής προσφοράς.

ε) Στην από 19.06.2020 ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ έχουν αναρτηθεί τεχνικές προδιαγραφές για το προϊόν «μάσκα κοινότητας». Οι προδιαγραφές αυτές εκπονήθηκαν μετά από δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Ως εκ τούτου, και με δεδομένο ότι οι μάσκες μίας χρήσης είναι άμεσα αναλώσιμες ενώ οι μάσκες κοινότητας καλύπτουν την ανάγκη προστασίας των Ωφελουμένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,  η Διαχειριστική Αρχή κρίνει ότι θα πρέπει να προκηρύσσονται μόνο μάσκες κοινότητας και όχι μάσκες μίας χρήσης.

Categories

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors