Έχετε ανάγκη για στήριξη και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα; Μάθετε περισσότερα

Ορθές Πρακτικές Χειρισμού Τροφίμων

Ορθές πρακτικές χειρισμού τροφίμων κατά την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή τροφίμων μέσω δομών κοινωνικών συμπράξεων. Τ.Ε.Ι. Αθήνας Αφίσα Οδηγός Ορθών Πρακτικών Χειρισμού Τροφίμων

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors