Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Εταιρικό Σχήμα:

  • Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
  • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βίσαλτιας
  • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμφίπολης
  • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας
  • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εμμανουήλ Παπά
  • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ)
  • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Ζίχνης
  • Δήμος Σερρών
  • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σιντίκης
Επιστροφή στις Κοινωνικές Συμπράξεις