Περιφέρεια Αττικής

Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Αθηναίων

Εταιρικό Σχήμα:

 • Δήμος Αθηναίων
 • Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών «Δ.Β.Α.»
 • Κέντρο Υποδοχής Και αλληλεγγύης Δήμου αθηναίων «Κ.Υ.Α.Δ.Α.»
 • Ι.Α. Αθηνών
 • Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «Νόστος»
 • Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ»
 • Σωματείο «Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων»
 • ΑΜΚΕ «Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών-Equal Society»
 • Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα»
 • «PRAKSIS»-Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας
 • Σύλλογος Κοινωνικής και Πολιτιστικής Παρέμβασης «Θρυαλλίδα»
 • Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ «ΚΕΘΕΑ MOSAIC»
 • Δίκτυο Αλληλεγγύης 6ης Κοινότητας Το Μυρμήγκι
 • Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
 • ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΠΡΟΛΗΨΙΣ
 • ΕΛΙΞ
 • Δίκτυο για Δικαιώματα του Παιδιού
 • ΕΑΔΑΠ – Εταιρεία αστική μη κερδοσκοπική για την Ανάπτυξη και Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών
 • Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
Επιστροφή στις Κοινωνικές Συμπράξεις