Περιφέρεια Πελοποννήσου

Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Εταιρικό Σχήμα:

  • Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας
  • Ι.Μ. Αργολίδας
  • Σύλλογος ΑΜΕΑ
  • Σύλλογος Αλληλεγγύη
  • Σύλλογος Νεφροπαθών
  • Διάσταση Κοινωνική Επιχείρηση (ΜΚΟ) (προσχώρηση στη ΚΣ Απρίλιο/Μάιο 2016)
Επιστροφή στις Κοινωνικές Συμπράξεις