Εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών που αφορούν το ΤΕΒΑ, είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), η οποία αποτελεί την Υπηρεσία που έχει αναλάβει τον Εθνικό Συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα (AFCOS).

Για θέματα AFCOS μπορείτε να επικοινωνείτε στις τηλεφωνικές γραμμές: 2131310452, 2131310429

Οι καταγγελίες υποβάλλονται εγγράφως και ειδικότερα:

α) Ηλεκτρονικά: με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kataggelies@aead.gr ή με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας καταγγελιών στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ.
β) Ταχυδρομικά: με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Α.Δ.
γ) Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Δ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, κατευθυνθείτε στη Σελίδα Επικοινωνίας της ΕΑΔ.

Διεύθυνση:

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου

ΤΚ 104 42

Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο:

(+30) 213 2129 700