Εθνική Αρχή Συντονισμού

Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαχειριστική Αρχή

Προϊστάμενος: Πασπάλας Ιωάννης

τηλ. 210 2120 737, 210 2120 742

i.paspalas@da-opeka.gr

Αναπληρώτρια: Φωτοπούλου Ελένη

τηλ. 210 2120 722

e.fotopoulou@da-opeka.gr

Μονάδα Α

Προγραμματισμός και Αξιολόγηση

Προϊσταμένη: Παπαγιάννη Ιωάννα

τηλ. 210 2120 734

i.papagianni@da-opeka.gr

Μονάδα Β

Παρακολούθηση και Διαχείριση Πράξεων

Προϊσταμένη: Φωτοπούλου Ελένη

τηλ. 210 2120 722

e.fotopoulou@da-opeka.gr

Μονάδα Γ

Επιτόπιες Επαληθεύσεις

Προϊσταμένη: Ντούμα Δωροθέα

τηλ. 210 2120 723

d.douma@da-opeka.gr

Στέλεχος: Νάνη Ιωάννα

τηλ. 210 2120 726

i.nani@da-opeka.gr

Μονάδα Δ

Οργάνωση – Υποστήριξη

Προϊσταμένη: Τιτοπούλου Γεωργία

τηλ. 210 2120 743

g.titopoulou@da-opeka.gr

Στέλεχος: Ξυξή Ελένη

τηλ. 210 2120 728

e.ksiksi@da-opeka.gr