Εθνική Αρχή Συντονισμού

Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαχειριστική Αρχή

Προϊστάμενος: Πασπάλας Ιωάννης

τηλ. 210 2120 737, 210 2120 742

i.paspalas@eiead.gr

Αναπληρώτρια: Φωτοπούλου Ελένη

τηλ. 210 2120 722

e.fotopoulou@eiead.gr

Μονάδα Α:

Προϊσταμένη: Παπαγιάννη Ιωάννα

τηλ. 210 2120 734

i.papagianni@eiead.gr

Μονάδα Β:

Προϊσταμένη: Φωτοπούλου Ελένη

τηλ. 210 2120 722

e.fotopoulou@eiead.gr

Μονάδα Γ:

Προϊσταμένη: Παπαγιάννη Ιωάννα

τηλ. 210 2120 734

i.papagianni@eiead.gr

Στέλεχος: Νάνη Ιωάννα

τηλ. 210 2120 726

i.nani@eiead.gr

Μονάδα Δ:

Προϊσταμένη: Τιτοπούλου Γεωργία

τηλ. 210 2120 743

g.titopoulou@eiead.gr

Στέλεχος: Ξυξή Ελένη

τηλ. 210 2120 728

e.ksiksi@eiead.gr