Τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού ΕΕ 223/2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του N.4921/2022 (ΦΕΚ 75 Α’).

Διεύθυνση:

Κ. Παλαμά 6-8, 111 41, Αθήνα

Τηλ. Κέντρο:

(+30) 210 2120 700

Λάβετε οδηγίες πρόσβασης μέσω χάρτη →