1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) για το ΤΕΒΑ» (εφεξής «ΟΠΕΚΑ – Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ») https://teba.opeka.gr λειτουργεί λογισμικό τύπου «Cookies». Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία) με μορφή απλού κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα κινητό τηλέφωνο- «smartphone» ή ένα «tablet»), όταν αυτοί επισκέπτονται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο.

Τα «Cookies» βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του τρόπου παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου «Cookies» που χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΑ – Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ δεν επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών που ταυτοποιούν τους χρήστες ούτε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο που τηρείται στους υπολογιστές αυτών.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα «Cookies» μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ένας χρήστης, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του, τη χρήση συνδέσμων από και προς τον εκάστοτε δικτυακό τόπο και λοιπές «τεχνικής φύσεως» πληροφορίες.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ «COOKIES»

Α) Αναγκαία (Λειτουργικά)

Τα «Αναγκαία Cookies» βοηθούν στην ορθή λειτουργία ενός δικτυακού τόπου διευκολύνοντας βασικές λειτουργίες, όπως η πλοήγηση των χρηστών και η πρόσβασή τους σε ασφαλείς περιοχές. Μία ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα «cookies».

Β) Προτίμησης (Λειτουργικά)

Τα Cookies προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να «απομνημονεύει» πληροφορίες, βάσει των οποίων μεταβάλλεται ο τρόπος λειτουργίας της ή παρουσίασης των πληροφοριών, ώστε να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη(π.χ. προτιμώμενη γλώσσα).

Γ) Στατιστικά

Τα «Στατιστικά Cookies» βοηθούν να καταστεί σαφές πώς αλληλοεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας πληροφορίες ανώνυμα.

Δ) Εμπορικής Προώθησης

Τα «Cookies Εμπορικής Προώθησης» χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της δραστηριότητας των επισκεπτών ενός ιστοτόπου, με σκοπό την εμφάνιση διαφημίσεων που είναι σχετικές και ελκυστικές για αυτούς.

3. ΤΑ «COOKIES» ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Στο δικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΑ – Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τα ακόλουθα «cookies»:

Α) Αναγκαία (Λειτουργικά)

ΌνομαΠηγήΠεριγραφή ΣκοπούΛήξη
wp-wpml_current_languageteba.opeka.grΑποθηκεύει την προτιμώμενη γλώσσα του χρήστη στον ιστότοπο.1 ημέρα
cmplz_banner-statusteba.opeka.grΑποθηκεύει την κατάσταση εμφάνισης της διαχείρισης συγκατάθεσης χρήσης cookies.1 χρόνος
CONSENTgoogle.comΣυλλέγει ανώνυμα δεδομένα για το Google Analytics.20 χρόνια
1P_JARgoogle.comΣυλλέγει ανώνυμα δεδομένα για το Google Analytics.1 μήνας
APISIDgoogle.comΒελτιώνει την εμπειρία χρήσης όταν στην ιστοσελίδα υπάρχει Google Maps.2 χρόνια
NIDgoogle.comΒελτιώνει την εμπειρία χρήσης όταν στην ιστοσελίδα υπάρχει Google Maps.6 μήνες

Β) Προτίμησης (Λειτουργικά)

ΌνομαΠηγήΠεριγραφή ΣκοπούΛήξη
cmplz_preferencesteba.opeka.grΑποθηκεύει προτιμήσεις του χρήστη ως προς τη συγκατάθεση χρήσης cookies.1 χρόνος
cmplz_functionalteba.opeka.grΑποθηκεύει προτιμήσεις του χρήστη ως προς τη συγκατάθεση χρήσης cookies.1 χρόνος
cmplz_statisticsteba.opeka.grΑποθηκεύει προτιμήσεις του χρήστη ως προς τη συγκατάθεση χρήσης cookies.1 χρόνος
cmplz_marketingteba.opeka.grΑποθηκεύει προτιμήσεις του χρήστη ως προς τη συγκατάθεση χρήσης cookies.1 χρόνος
cmplz_consented_servicesteba.opeka.grΑποθηκεύει προτιμήσεις του χρήστη ως προς τη συγκατάθεση χρήσης cookies.1 χρόνος
cmplz_policy_idteba.opeka.grΑποθηκεύει προτιμήσεις του χρήστη ως προς τη συγκατάθεση χρήσης cookies.1 χρόνος

Γ) Στατιστικά

ΌνομαΠηγήΠεριγραφή ΣκοπούΛήξη
_gateba.opeka.grΣυλλέγει στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας μέσω Google Analytics.2 χρόνια
_gidteba.opeka.grΣυλλέγει στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας μέσω Google Analytics.1 ημέρα
_ga_ teba.opeka.grΣυλλέγει στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας μέσω Google Analytics.2 χρόνια
_gac_gb_ teba.opeka.grΣυλλέγει στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας μέσω Google Analytics.90 ημέρες

Δ) Εμπορικής Προώθησης

ΌνομαΠηγήΠεριγραφή ΣκοπούΛήξη
Δεν χρησιμοποιούνται cookies Εμπορικής Προώθησης.

4. TΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ COOKIES

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (φυλλομετρητές –browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Οι χρήστες έχουν μέσω του φυλλομετρητή τους τη δυνατότητα να επιτρέπουν την εγκατάσταση «Cookies», να απενεργοποιούν / διαγράφουν τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιούνται κάθε φορά που επισκέπτονται δικτυακούς τόπους όπου λειτουργούν «Cookies». Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των «Cookies» βρίσκονται συνήθως εντός των καταλόγων («μενού») «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης.

Οι χρήστες πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν ότι, σε περίπτωση που απορρίψουν ή απενεργοποιήσουν τα «Cookies» του παρόντος δικτυακού τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων του ενδέχεται να περιορισθεί. Επίσης, πρέπει να καταστεί σαφές στους χρήστες ότι με την απενεργοποίηση ενός «Cookie» ή μιας κατηγορίας «Cookies», δε διαγράφεται το αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησής τους. Μια τέτοια ενέργεια πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο το χρήστη, ο οποίος απαιτείται να τροποποιήσει τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το ΟΠΕΚΑ – Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στον παρόντα δικτυακό τόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει με την ανάρτηση της τροποποιημένης Πολιτικής στο δικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΑ – Δ.Α του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ.

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με την παρούσα Πολιτική, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την ΥΠΔ του ΟΠΕΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cnikolaoulaw@gmail.com.